सूची-ब्यानर1

Geosynthetics स्थापना प्रत्यक्ष अनुबंध

प्रत्यक्ष सम्झौता भनेको परियोजनाको लागि, विभिन्न ठेकेदारहरूले मालिकसँग सम्झौताहरू हस्ताक्षर गरे र तिनीहरू क्रमशः मालिकको लागि जिम्मेवार हुन्छन्।हाम्रो कम्पनी र अन्य ठेकेदारहरूसँग ठेकेदार र उप-ठेकेदारको सम्बन्ध छैन।साइट मा व्यवस्थापन मालिक द्वारा समाप्त हुन्छ वा एक उप-ठेकेदार अधिकृत वा एक पेशेवर PM भर्ती।

२०१८०८१९२१४२१२५४८५५२६
201808192142182618738