सूची-ब्यानर1

Geosynthetics स्थापना उपकन्ट्र्याक्ट

उपकन्ट्र्याक्ट तुलनात्मक रूपमा टर्नकी अनुबंध तिर बोलिन्छ।यसको मतलब हाम्रो कम्पनीसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्झौता सम्बन्ध छैन र टर्नकी ठेकेदारसँग मात्र उप-कन्ट्र्याक्ट गरिएको छ, जसद्वारा हामीले साइटमा काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौं र जसको लागि हामी जिम्मेवार छौं।

201808192150225706793